• 2.HARMANCIK BULUŞMASI
  • 19 TEMMUZ 2015 PAZAR
  • BEDAN KÖYÜ
  • Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
  • 2. HARMANCIK BULUŞMASI
  • 19 TEMMUZ 2015 PAZAR GÜNÜ HARMANCIKTA
  • 2.HARMANCIK BULUŞMASI
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

ÖRF ve ÂDET

      Kültürümüz, Örf ve Ânanelerimiz: Genel olarak yaşantı tarzımız yörük kültürünün motiflerini taşır. Hala tüm evlerimizde saç, sini ve oklava eksik değildir ve kesinlikle köyümüzde fırın tandır vb. yerli kültüre dönük bir kalıcı yapı yoktur. Her evimizde olmasa da kıl kilim,  yayık için tuluk, kara çaydanlık kültürüne yabancı değiliz.