• 2.HARMANCIK BULUŞMASI
  • 19 TEMMUZ 2015 PAZAR
  • BEDAN KÖYÜ
  • Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
  • 2. HARMANCIK BULUŞMASI
  • 19 TEMMUZ 2015 PAZAR GÜNÜ HARMANCIKTA
  • 2.HARMANCIK BULUŞMASI
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Yer Adları

BEDAN KÖYÜ YER ADLARI

 

            Makam, Kaynarca, Göynük, Küçük Yar Başı, Beş Muvar, Kale Boynu

 

         Ekiz Mezarı, Konarga, Kavgalı Yer, Buladanlı Çardak, Şimşir Çukuru

 

         Tespili Yer, Aşağı Bıçkıcı, Yukarı Bıçkıcı, Senit Kaya, Harmancık, Çamlı Tozlu

 

         Kaşanak, Madaşman Yeri, Şaharman, Gölyeri, Korunun Anı, Paşaoluğu,

 

Köpek Öldüğü, Pat Taşı, Kabakanay, Gengercik, Çingen Ekinliği, Karacaağaç,

 

Kızılkaya, Otluk, Surat, Borbaşı, Arpalık, Pancar Bucağı, Göynük Beleni, Uçansu,

 

Eşek Çekinliği, At Öldüğü, Çingili Beleni, Yasdama, Kurtluyurt, Abdal Beleni,

 

Yedi Katıran, Taş Dibi, Küçük Köprü, Sarı Murt, Boklu Yokuş, Sarı Kavak,

 

Kanlı Koyak, Alıç, Koca Çayır, Çingen Oluğu, Tikenlik, Çobanoğlu Taşı, Şimşir,

 

Düğün Yurdu, Göbette, Karaoluk, Çataloluk, Koca Bucak, Gelin Bindiği,

 

Yar Başı, Göbette, Eresil Çubuğu, Güveyi Taşı,Çakıllı Bucak, Akçakıl,

 

Yalangı, Çöküntü, Ardıçlı Kepir, Kokarot, Ağlıkoyak, Tene Bastı,

 

Mullalı, Arabalı, Çobanın Önü, Gındıralık, Çatalharman, Göynük Gölyeri

 

Gömecoğlu Taşı,Aşağı Göynük,Hanın Önü, Göynük Sığıryatağı,Göbette