• 2.HARMANCIK BULUŞMASI
  • 19 TEMMUZ 2015 PAZAR
  • BEDAN KÖYÜ
  • Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
  • 2. HARMANCIK BULUŞMASI
  • 19 TEMMUZ 2015 PAZAR GÜNÜ HARMANCIKTA
  • 2.HARMANCIK BULUŞMASI
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

EĞİTİM

     Eğitim, Öğrenim ve Dini Yaşantı:  Tarihi kayıtlarda 1332 tarihli salnamede “Kızgın Dev Demirtaş Zaviyesi” Bedan Köyü’ndedir. Yine kayıtlarda 1500 yılı tahrir defterleri kayıtlarında köyde bir adet  imam vardır. O dönemde İmamı olan camiler büyük Cuma camii niteliğinde olan camilerdir. Ayrıca camii yanında 1872 yıllarında bir medrese açılmıştır.            Osmanlı Devleti’nin en çok savaş ve isyan ile uğraştığı bu dönemde burada bir medresenin kurulması buranın önemli bir merkez olduğunu,ilme destek ve değer verildiğini açıkça göstermektedir. Yine yakın 1950’li yıllardan sonra yapılan ve 12 Eylül sürecine kadar binlerce din adamının yetişmesine vesile olan Beş Muvar Kuran Kursu ve Lojmanı şuan itibariyle ayakta kalma mücadelesi vermektedir.             Yaklaşık 1965’li yıllarda yapılan ve yeni binanın yapılması ile lojmana dönüştürülen İlköğretim Okulunun bahçesine 2000 yılında devletimizin katkısı ve imece usulü ile yapılan 3 derslikli okul ile ilköğretim 1. kademe eğitimi verilmektedir.

            

       

Halen köyümüzde   birleştirilmiş sınıflarda toplam 40 öğrenci öğrenim görmektedir. İlköğretim 1. kademeyi bitiren öğrencilerimiz Gündoğmuş Yatılı Bölge İlköğretim yada Alanya’da akraba yada yurtlarda barınarak öğrenim hayatlarına devam etmektedirler. Bütün imkansızlıklara rağmen bilhassa 1990’lı yıllardan sonra yükseköğrenim seviyesinde mezun olan hatırı sayılır bir kitle bulunmaktadır.            
            


  Yine, neredeyse köyümüzün tarihi ile eşdeğer olan medrese ve Kuran Kursu faaliyetleri sayesinde ülkemizin ve dünyanın çeşitli yerlerinde onlarca din görevlisi olan hocalarımız yetişmiştir. Yine köyümüzde ilk yapım tarihi ile ilgili kesin bilgilere sahip olunamayan, fakat birkaç kez tadilat ve onarım gören Merkez camimiz ile, Aşağı Bedan ve yukarı oba kısmında yer alan 2 adet camimiz mevcuttur. Fakat Merkez camii dışındaki camiler, gerek imkansızlıktan, gerekse de geçen zamandan dolayı ciddi derecede bakıma muhtaçtır.
İhsan UYSAL& Fatih ERDEM
Tarafından Hazırlanmıştır