• 2.HARMANCIK BULUŞMASI
  • 19 TEMMUZ 2015 PAZAR
  • BEDAN KÖYÜ
  • Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
  • 2. HARMANCIK BULUŞMASI
  • 19 TEMMUZ 2015 PAZAR GÜNÜ HARMANCIKTA
  • 2.HARMANCIK BULUŞMASI
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

TARİH

            Tarihin derinliklerinde zirvede bir köşe,  İlim merkezi ve bilmediğimiz uzun bir geçmiş…

           Köyümüzün  tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte kuruluşunun yüzyıllar öncesine ait olduğu kesindir. Ne amaçla yada niçin burada kurulduğu ise rivayetlerden öte gitmemektedir. Köyümüz ve çevresindeki çok öncelere ait kalelerin (asarların), Ekiz mezarı, köy mezarlığında bulunan eski mezarlar, cavur yaylası olarak bilinen yer,korunun arasında bulunan mezar kalıntılarına bakılarak,Bizans İmparatorluğu,Anadolu Selçuklu Devleti ve beylikler döneminde yerleşim yeri olduğu kanaatine varılabilir. Bilhassa köy mezarlığının sahipsiz kısımları ile ekiz mezarının müslüman mezarı olduğu kesindir.


            Alanya-Konya arasında geçiş yerinde  olduğu için (Alanya- Taşatan-Bedan Köyü- Bozkır Konya ile Alanya arasındaki kuş uçusu en kısa güzergahtır.) geçici yerleşme, savaş ve isyan dönemlerinde güvenlik nedeniyle sığınma,avlanma,iskan politikası nedeniyle yerleşmeye açıldığı tahmin edilmektedir.

            

             Osmanlı Devleti(1299-1922)zamanından kayıtlar mevcuttur.1475 yılı kayıtlarında 33 hane,1530 yılında 23 hane,1555 yılında 53 hane,1844 yılında 34 hane,1871 ve 1873 yıllarında 40 hane mevcuttur.19 yüzyıl(1800-1899)içerisinde köyün nüfusu 200-250 arasındadır. 1500 yılında Ginareş (Köprülü) nahiyesine bağlı olan köy,1555 yılında Nağlu (Bugünkü Gündoğmuş ilçe merkezinin doğu kısımlarını içine almaktadır) nahiyesine bağlıdır.19.yüzyılda Seyyid Mahmut nahiyesine bağlıdır.(2)

          Bulunduğu yer itibari ile bağlı olduğu merkezler, Alanya- Konya- Karaman arasında  değişiklik göstermiştir. 1936 yılında Gündoğmuş ilçe olunca buraya bağlanmıştır.Bu değişikliklerden dolayı kayıtlar ulaşmak zordur,eski kayıtlara Alanya ve Konya’da ulaşılabilir,ancak bu da şimdilik zordur.