• 2.HARMANCIK BULUŞMASI
  • 19 TEMMUZ 2015 PAZAR
  • BEDAN KÖYÜ
  • Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
  • 2. HARMANCIK BULUŞMASI
  • 19 TEMMUZ 2015 PAZAR GÜNÜ HARMANCIKTA
  • 2.HARMANCIK BULUŞMASI
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

KURULUŞ AMACI

Derneğin Kuruluş Amacı


•  Yapılacak genel çalışmalara katılımı sağlamak(Toplantı, düğün, cenaze vb.)                                      

•  Dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak                                                                                        
 
•  Bilgilendirmeyi ve kaynaşmayı sağlamak                                                                                          

•  Kamu ve özel kurumlar ile ilgili işlerde, yardım ve koordinasyonu sağlamak                                         

•  Sorunları tespit, çözüm önerileri, çözüm yolları için danışmanlık yapmak                                              

•  Köyün genel olarak tanıtımını yapmak ve yaşatmak (Gelenek,görenek,kültür v.s)                                  

•  Gençlerimiz ve çocuklarımız için rehberlik yapmak. Geçmişimizi unutmamak ve unutturmamak,              

•  Köyün kalkınmasına ve bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu konuyla ilgili  (Tarım, sağlık v.s)