• 2.HARMANCIK BULUŞMASI
  • 19 TEMMUZ 2015 PAZAR
  • BEDAN KÖYÜ
  • Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
  • 2. HARMANCIK BULUŞMASI
  • 19 TEMMUZ 2015 PAZAR GÜNÜ HARMANCIKTA
  • 2.HARMANCIK BULUŞMASI
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

EKONOMİ

 
 Ekonomik Yapı ve Gelir Kaynakları: Köyümüzün başlıca geçim kaynağı küçükbaş hayvancılık, kısmen arıcılık ve tarım ile mevsimlik işçiliktir. Ulaşım şartlarının ciddi derecede sıkıntılı ve maliyetli olmasından dolayı üretilen ürünlerin pazara ulaşması hem maliyetli, hem de tazelik bakımında imkansız olmaktadır.

      İnsanımız tembel değil, imkansızdır. Arazi şartlarının elverişsizliğinden dolayı, karasaban ve kazma ile çift sürülmekte, orak ile biçilmekte, sırtta taşınmaktadır. Gerekli destekleme ve bilgilendirilme yapılsa, sadece bölgemize has ürünler organik ve doğal ortamlarda yetiştirilebilir.


      Bu bağlamda, zor şartlarda kısmen yapılmakta olan, keçi yetiştiriciliği, arıcılık, kirazcılık, sedir mantarı,dağ kekiği gibi ürünlerde toplu bir üretim merkezi oluşturulabilir.